Pagina's

40 dagen vasten, ga er maar aan staan! Het is niet eenvoudig om je 40 dagen lang iets te ontzeggen - chips, alcohol, eigen auto, televisie ? - waar je normaal gesproken niet eens over nadenkt. En juist daarin zit de kracht, het maakt je solidair met hen die de keuze niet hebben, omdat het er voor hen eenvoudigweg niet is. Solidair zijn betekent samen doen. 40 dagen lang zal iedere dag een andere parochie een vastenactiviteit organiseren, van een maaltijd, een concert tot een wandeltocht. Van parochie op parochie wordt een estafettekaars en dagboek doorgegeven, slingerend door heel het bisdom om met Pasen aan te komen bij de H. Bavokathedraal in Haarlem. We nodigen u van harte uit verslagen en foto's van uw activiteit (ook als ze buiten de estafette vallen) te sturen naar: jmcdonkers@gmail.com
maandag 24 november 2014

Vastenestafette 2015

De Vastenestafettes van de afgelopen jaren zijn zeer positief ervaren. De kaars, die als een estafettestokje werd doorgeven, brandde op vele plaatsen in ons bisdom Haarlem-Amsterdam. In 2014 zelfs tijdens de Pelgrimstocht vanuit Schoorl! Uit reacties blijkt dat  de kaars verbondenheid en licht gebracht heeft over parochie- en regiogrenzen heen. De kaars werd vergezeld door een gebed en een dagboek.

Voor deelname aan de Vastenestafette in 2015 ontvangen wij graag vóór 10 januari 2015 uw aanmelding.
Vervolgens kunnen wij de route van de kaars  vaststellen, daarvan krijgt u bericht. Op basis van het aanbod zullen we een zo logisch mogelijke route uitzetten, wat mogelijk betekent dat niet alle activiteiten kunnen worden opgenomen. We zullen echter ons uiterste  best doen zoveel mogelijk verbindingen te zoeken.De Vastenestafette start op Aswoensdag 18 februari op het bisdom en  wordt afgesloten op woensdag 1 april met de chrisma mis in de kathedraal.

Weblog verplaatst
Het weblog is verplaatst naar: 

Suggesties voor activiteiten, verhalen, gebeden en foto’s van de Vastenestafettes in de afgelopen jaren kunt hier vinden.


woensdag 23 april 2014

Vastenestafette 2014

De Kaars en het Dagboek zijn aan het einde van deze Vastenestafette aangeboden aan Mgr. Punt tijdens de Paaswake op De Tiltenberg. 
De kaars zal op deze plek blijven branden.

Dank aan u allen die zich ook dit jaar met elkaar verbonden wisten in deze keten, in deze estafette van Licht.
Licht dat ons ook hoop geeft in het Missie, Ontwikkelings- en Vrede werk in onze afzonderlijke parochies, op onze eigen plekken.
Het Licht van deze estafettekaars heeft ons met elkaar verbonden in dit werk, in ons geloof en in hoop, Samen zijn. 


Samen in het MOV werk voor Vastenaktie tijdens de 40-dagentijd, Samen voor de ander en elkaar, Samenkerk.

Dank!
donderdag 23 februari 2012

Bisschop Punt geeft startsein Vastenestafette

Aswoensdag, 12.30 uur, bisschop Punt geeft het startsein voor de Vastenestafette door het ontsteken van de estafettekaars. In de 40-dagentijd zal steeds een andere parochie een eigen invulling geven aan het vasten. De kaars werd, samen met het dagboek in ontvangst genomen door Leo Mesman, die hem diezelfde middag heeft aangestoken bij de eerste Vastenactiviteit: een Schipholwake.